Privacy verklaring

Giea Privacybeleid  

Giea is onderdeel van Bureausnugger en respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze verklaring geven wij informatie over hoe wij precies omgaan met je persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Giea verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:                                

• voornaam en achternaam

• bedrijfsnaam

• adresgegevens

• telefoonnummer

• e-mailadres

• IP-adres

• cookies

• bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.


Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

 Giea verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• je te kunnen bellen of mailen als je daarom hebt gevraagd.

• sponsoring

• om informatie te verstrekken over jouw abonnement of training

• de website te verbeteren

• het versturen van nieuwsbrieven (als je dat goed vindt) of je op andere manier te informeren over de Giea tool of trainingen

• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.


Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Giea bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren stukken maximaal zeven jaar.


Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derden

Giea verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in principe niet aan derden. Wij doen dit alleen als dit echt nodig is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als bedrijven jouw gegevens verwerken in onze opdracht, dan sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij ook vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.


Wij gebruiken cookies!

Giea maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw bezoek aan de website zullen wij je informeren over onze cookies en toestemming vragen voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser opnieuw in te stellen zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook mag je eventuele toestemming intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Wil je dat wij je gegevens met een derde delen? Dan kun je dat ook aan ons vragen. Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar kun je sturen naar daan@giea.nl.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Giea neemt bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk je dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er misbruik wordt gemaakt van de persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via daan@giea.nl. Je mag ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Minderjarigen

We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via daan@giea.nl.


Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Privacy verklaring

©2020 Giea is onderdeel van bureau snugger.